Οροι Χρησης


1. Γενικά.

Ως κάτοχος των ιστότοπων natassabofiliou.com & natassabofiliou.gr ορίζεται η Prospero, με έδρα Αρχελάου 4, Παγκράτι, ΤΚ 11635, Αθήνα. Με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά και να ενεργείτε βάσει των παρόντων Όρων χρήσης. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να μην πραγματοποιήσετε καμία από τις ενέργειες που απαγορεύονται και περιγράφονται στις παραγράφους 2 μέχρι 5 παρακάτω. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιείτε, και συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε, αυτόν τον ιστότοπο.

2. Επιτρεπόμενη χρήση.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπό που δεν είναι αποκλειστικά προσωπικός και μη εμπορικός. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος ή λογισμικού για την εξαγωγή δεδομένων από τον παρόντα ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς («screen scraping»). Η Prospero διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε μέτρα θεωρεί αναγκαία, περιλαμβανομένης της δικαστικής δίωξης χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση, σε σχέση με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

3. Πνευματική ιδιοκτησία.

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα το περιεχόμενο και το υλικό που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο, περιλαμβανομένων των κειμένων, των λογοτύπων, των φωτογραφιών εκδηλώσεων, των δίσκων κτλ., καθώς και ο συνδυασμός χρωμάτων και η διάταξη του ιστότοπου, υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος, δικαιώματα βάσης δεδομένων ή/και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Δικαιούστε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για επιτρεπόμενους προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή/και αναπαραγωγή του εν λόγω υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Prospero, απαγορεύεται και συνιστά παράβαση των παρόντων Όρων χρήσης, αποτελώντας ενδεχομένως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Prospero.

4. Σύνδεσμοι προς τον παρόντα ιστότοπο.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή/και ή λειτουργία συνδέσμων στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Prospero.

5. Περιορισμένη ευθύνη.

Η Prospero δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή/και ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου προς τον οποίον παρέχει σύνδεση, ή/και που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που αναρτώνται σε αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο αυτού του είδους.

6. Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία.

Κάθε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Prospero, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, το πράττει υπό δική του ευθύνη. Κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Prospero, η Prospero μπορεί να ασκήσει δικαστική δίωξη έναντι οποιουδήποτε μέρους το οποίο παραβαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, είτε στην Ελλάδα είτε στον τόπο όπου έλαβε χώρα η παράβαση ή στον τόπο διαμονής του εν λόγω μέρους, και, στην περίπτωση περισσότερων μερών, στον τόπο διαμονής οποιουδήποτε εκ των μερών, και όλα τα υπόλοιπα μέρη υπόκεινται σε αυτή τη δικαιοδοσία.

7. Προσωπικά δεδομένα.

Πληροφορίες – Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μπορεί να σας ζητηθεί να γράψετε κάποιες πληροφορίες. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους λόγους που σας ζητήθηκαν όταν τις εισαγάγατε και/ή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παροχή πληροφοριών σε τρίτους – Δεν παραχωρούνται πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την έγκρισή σας. Για να λάβετε διαφημιστικά ή/και πληροφορίες για άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή και προσφορές από εμάς ή και από τρίτους, θα ζητάμε την συναίνεσή σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα, για λόγους αποκλειστικά της εταιρίας, να χρησιμοποιούμε πληροφοριακά στοιχεία σας για στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών του χρήστη ώστε να μετρήσουμε το ενδιαφέρον για συγκεκριμένες ενότητες της ιστοσελίδας.

Cookies – Σας ενημερώνουμε ότι κάποιες πληροφορίες και δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν αυτόματα με την χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναγνωρίσει τακτικούς χρήστες και να μας επιτρέψει να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά χρηστών και να ταξινομήσουμε συνολικά δεδομένα για λόγους βελτίωσης της ιστοσελίδας. Εάν δεν θέλετε οι πληροφορίες να συλλεχθούν από τη χρήση των cookies, υπάρχει μία απλή διαδικασία στα περισσότερα browsers (προγράμματα περιήγησης διαδικτύου) η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή όχι την χρήση cookies.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική – Έχουμε το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τροποποιήσουμε ή να επεκτείνουμε τη συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και θα σας ενημερώσουμε για κάθε τροποποίηση ή επέκταση.